Fíha, kniha!

Projekt Fíha, kniha! má za cieľ propagáciu čítania a využívanie (i hľadanie) všetkých cestičiek, ktoré by mohli deťom priblížiť lásku ku knihám – organizovanie besied, čítaní či workshopov. Združenie založila K.Baluchová, psychologička a autorka 11tich kníh najmä pre deti a mládež, ktorá absolvovala viac než 100 čítaní v knižniciach i školách po celom Slovensku a v minulosti získala ocenenie za prínos v sociálnej oblasti od BSK /2019/. Už čoskoro plánujeme v mene združenia spustiť sériu workshopov u najmenších čitateľov, ak máte záujem, neváhajte nám napísať na: info@kristinabaluchova.sk.

S tvorbou autorky sa môžete zoznámiť aj na videu Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana:

https://www.youtube.com/watch?v=DFh8rBCo3eA

 

Referencie:

„Spoluprácu našej základnej školy so spisovateľkou Kristínou Baluchovou sme nadviazali pred tromi rokmi. Sme plno organizovaná škola, ktorá má v súčasnosti 788 žiakov. Každoročne pozývame spisovateľov v rámci „Mesiaca knihy“ na besedy, spojené so zážitkovým čítaním. Pani Kristínka prichádza zväčša k žiakom 4.ročníka a jej autorské čítanie a rozvoj čitateľskej gramotnosti je vždy fantastickým zážitkom pre všetkých zúčastnených.“

Mgr. Edita Černá, ZŠ Vajanského 2, Skalica

 

„Pani Kristínka Baluchová sa s čitateľmi Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi stretla prvýkrát v roku 2017. Pozornosť žiakov a pedagógov si dokáže získať hneď v úvode stretnutia. Svetom svojej literárnej tvorby prevedie interaktívnou formou a tým vtiahne malých návštevníkov do krajiny fantázie, vzbudí záujem o literatúru, vďaka čomu sa rozvíja ich čitateľská gramotnosť. Aj na základe kladných ohlasov žiakov a pedagógov sme nadviazali, dovolím si povedať, výbornú spoluprácu s pani spisovateľkou, s ktorou sa naši detskí čitatelia opakovane radi stretávajú. Za inšpiratívne besedy patrí pani spisovateľke naše poďakovanie.

Mgr. Marta Píšová, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi