kontakt

V prípade záujmu o autorské čítanie či bližšie informácie neváhajte autorku kontaktovať emailom: kristina.baluchova@gmail.com alebo na sociálnych sieťach.